(1) \input slovak.sty
(2) \def\fontprefix{cs}
(3) \input texinfo
(4) @comment %** začiatok hlavičky
(5) @setfilename piecka.info
(6) @settitle Dokumentácia k programu Piecka
(7) @comment %** koniec hlavičky

(8) @set EDITION 1.0
(9) @set VERSION 0.7.2
(10) @set DATE 21. august 2000

(11) @set AUTHOR Stará mama
(12) @set COMPANY Softvér Starej mamy
(13) @set CONTACT @email{stara.mama@@chalupka.sk}, @uref{http://chalupka.sk/}
(14) @set PROGRAM @code{Piecka}

(15) @comment 2. Zhrnutie a Copyright pre info súbor
(16) @ifinfo
(17) Toto je manuál k programu @value{PROGRAM}, verzia @value{VERSION}.@*
(18) Edícia @value{EDITION}.@*
(19) Napísala @value{AUTHOR}, dátum @value{DATE}.

(20) Copyright @copyright{} 2000 @value{COMPANY}@*
(21) @value{CONTACT}
(22) @end ifinfo

(23) @comment 3. Titulná strana a Copyright pre výstup na tlačiareň
(24) @titlepage
(25) @title Dokumentácia k programu @value{PROGRAM}
(26) @subtitle Verzia programu @value{PROGRAM} @value{VERSION}
(27) @subtitle Edícia @value{EDITION}
(28) @subtitle @value{DATE}
(29) @author @value{AUTHOR}
(30) @author @value{CONTACT}
(31) @page

(32) @vskip 0pt plus 1filll

(33) @flushright
(34) Copyright 2000 @copyright{} @value{COMPANY}@*
(35) @value{CONTACT}
(36) @end flushright
(37) @end titlepage

(38) @dircategory Nástroje
(39) @direntry
(40) * Piecka: (piecka).       Ako využiť horúci procesor.
(41) @end direntry

(42) @comment 4. Hlavný uzol a menu
(43) @node Top, Popis, (dir), (dir)

(44) Toto je dokumentácia k programu @value{PROGRAM}, verzia @value{VERSION}.

(45) Edícia @value{EDITION}, dátum @value{DATE}.

(46) Otázky, pripomienky, sťažnosti, pochvaly a úplatky zasielajte na adresu:
(47) @value{CONTACT}.

(48) @menu
(49) * Popis::            Na čo je program @value{PROGRAM}.
(50) * Spúšťanie::          Príkazový riadok.
(51) * Copyright::          Autorské práva.
(52) * Kopírovanie::         Aj ty môžeš trhnúť na predaji.
(53) * Index::            Index na uľahčenie hľadania.

(54) @detailmenu
(55) --- The Detailed Node Listing ---

(56) Popis

(57) * Motivácia::          Prečo ho používať.
(58) * Tajomstvo práce::       Ako to funguje.

(59) Spúšťanie

(60) * Prepínače príkazového riadku:: Čo možno ovládať z príkazového riadku.
(61) * Konfiguračný súbor::     Trvanlivé ovládanie.
(62) * Príklady::          Zopár praktických ukážok.

(63) @end detailmenu
(64) @end menu

(65) @comment 5. Telo
(66) @node Popis, Spúšťanie, Top, Top
(67) @chapter Popis

(68) Je známe, že počítače minú nesmierne veľa energie, z ktorej veľká časť
(69) sa len tak vyparí do vzduchu z ich výkonných procesorov. Program
(70) @value{PROGRAM} @emph{využíva} unikajúce teplo z
(71) procesora. @xref{Tajomstvo práce, Využitie unikajúceho tepla}.
(72) @cindex Energia
(73) @cindex Teplo z procesora

(74) @menu
(75) * Motivácia::          Prečo ho používať.
(76) * Tajomstvo práce::       Ako to funguje.
(77) @end menu

(78) @node Motivácia, Tajomstvo práce, Popis, Popis
(79) @section Motivácia

(80) Príklady na zamyslenie:
(81) @itemize @bullet
(82) @item
(83) Programátori spotrebujú hektolitre kávy či čaju, tak prečo by si ich
(84) nemohli variť na procesore?
(85) @cindex Káva
(86) @cindex Čaj

(87) @item
(88) Počas chladných dní niektorí dodávatelia tepla jednoducho ignorujú
(89) potreby programátorov, ktorý okrem britkého pohybu prstov na klávesnici,
(90) prípadne myši, nevykonávajú nijaký pohyb a je im zima. Prečo by si
(91) nemohli prikúriť procesorom?
(92) @cindex Kúrenie
(93) @end itemize

(94) @node Tajomstvo práce, , Motivácia, Popis
(95) @section Tajomstvo práce

(96) Dlhým a dôsledným skúmaním a meraním sa nám podarilo zistiť ktoré
(97) inštrukcie produkujú najviac tepla. Zaradením takýchto inštrukcií medzi
(98) @emph{obyčajné} inštrukcie vo vhodnom pomere sme dosiahli,
(99) @strong{kontrolované teploty procesora}.
(100) @cindex Kontrolované teploty procesora
(101) @cindex Teplotné inštrukcie

(102) @node Spúšťanie, Copyright, Popis, Top
(103) @chapter Spúšťanie
(104) @cindex Príkazový riadok

(105) @value{PROGRAM} sa, zatiaľ, nemá grafické prostredie, spúšťa z
(106) príkazového riadku.

(107) @menu
(108) * Prepínače príkazového riadku:: Čo možno ovládať z príkazového riadku.
(109) * Konfiguračný súbor::     Trvanlivé ovládanie.
(110) * Príklady::          Zopár praktických ukážok.
(111) @end menu

(112) @node Prepínače príkazového riadku, Konfiguračný súbor, Spúšťanie, Spúšťanie
(113) @section Prepínače príkazového riadku
(114) @cindex Konfigurácia

(115) @value{PROGRAM} [@var{voľby}]

(116) @noindent
(117) pričom @var{voľby} sú:
(118) @table @samp
(119) @item -t=T, --teplota=T
(120) chceme dosiahnuť teplotu @samp{T}.
(121) @item -e, --expres
(122) Rýchle dvíhanie teploty (bez ohľadu na zaťaženie procesora).
(123) @item -u, --udrzuj-teplotu
(124) Udržuje konštatnú teplotu (po jej dosiahnutí).
(125) @item -v, --vyrecne
(126) Výrečne sa vyjadruje o dosiahnutých výsledkoch.
(127) @item -h, --pomoc, --help
(128) Popis ovládania.
(129) @end table

(130) @node Konfiguračný súbor, Príklady, Prepínače príkazového riadku, Spúšťanie
(131) @section Konfiguračný súbor
(132) @cindex rc súbor

(133) Všetky voľby, ktoré možno zadať z príkazového riadku (@pxref{Prepínače
(134) príkazového riadku}), je možné uchovať v konfiguračnom súbore
(135) @file{.pieckarc}.

(136) @node Príklady, , Konfiguračný súbor, Spúšťanie
(137) @section Príklady

(138) @table @kbd
(139) @item hrncek-var --teplota=50 --expres --udrzuj
(140) Zohrej procesor na 50 stupňov Celzia, čo najrýchlejšie, a urdžuj túto
(141) teplotu.
(142) @item hrncek-var --teplota=100 --vyrecne
(143) Zohrej procesor na 100 stupňov Celzia a popisuj čo sa deje.
(144) @end table

(145) @node Copyright, Kopírovanie, Spúšťanie, Top
(146) @chapter Copyright
(147) @cindex Autorské práva

(148) This program is free software; you can redistribute it and/or
(149) modify it under the terms of the GNU General Public License
(150) as published by the Free Software Foundation; either version 2
(151) of this License, or (at your option) any later version.

(152) This program is distributed in the hope that it will be useful,
(153) but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
(154) MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
(155) General Public License for more details.

(156) You should have received a copy of the GNU General Public License
(157) along with GNU Emacs; see the file COPYING. If not, write to the
(158) Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
(159) Boston, MA 021111, USA.

(160) @flushright
(161) Copyright 1999-2000 @copyright{} @value{COMPANY}@*
(162) @value{CONTACT}
(163) @end flushright

(164) @node Kopírovanie, Index, Copyright, Top
(165) @chapter Kopírovanie
(166) @cindex Prachy
(167) @cindex Predaj

(168) Ak dodržíte Copyright, môžete kľudne program @value{PROGRAM}
(169) predávať. @xref{Copyright}.

(170) @comment 6. Záver
(171) @node Index, , Kopírovanie, Top
(172) @unnumbered Index

(173) @printindex cp

(174) @contents
(175) @bye