Regulární výrazy

  GNU grep GNU egrep GNU awk vim Perl
znaky
libovolný znak (kromě \ n) . . . . .
jeden ze znaků [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]
kromě těchto znaků [^   ] [^   ] [^   ] [^   ] [^   ]
skupiny \ w|\ W|\ d|\ D|\ s|\ S o|o|×|×|×|× o|o|×|×|×|× ×|×|×|×|×|× o|o|×|×|×|× o|o|o|o|o|o
POSIXové skupiny o o o o ×
opakování
libovolný počet * * * * *  *?
alespoň jeden \+ + + \+ +  +?
nanejvýš jeden \? ? ? \? ?  ??
minmax \{min,max\} {min,max} {min,max} \{min,max\} {min,max}  {}?
pozice
začátek řetězce ^ ^ ^ ^ ^
konec řetězce $ $ $ $ $
hranice slova \<  \> \<  \> \<  \>  \ y \<  \> \ b
závorky a paměť
skupina se zapamatováním \(  \) (  ) × \(  \) (  )
skupina bez paměti × × (  ) × (?:  )
třetí zapamatovaný \ 3 \ 3 × \ 3 \ 3  $3

Legenda:  o   podporuje
  ×   nepodporuje