Stránka není uzavřena do tagu HTML a nedisponuje tagem <!DOCTYPE>

Definice BODY obsahuje pouze nastavení BGCOLOR, nenastavuje však barvu textu a odkazů.

Tag TABLE obsahuje nesmyslný parametr VALIGN.
První řádek tabulky je definován s neexistujícím parametrem BGCOLOR, který navíc nemá hodnotu uzavřenou do úvozovek, ačkoliv obsahuje speciální znaky
Buňka s obsahem B2 nemá hodnotu parametru BGCOLOR uzavřenou do uvozovek, přestože obsahuje speciální znaky.
Tagy TD a TR v prvním řádku nejsou ukončeny (pozor, ani být nemusí, takže je to tak trošku chyták).
A1A2
B1B2


Používání speciálních znaků v textu: "AT&T"

Entita neukončená středníkem: - -

Hlavička velikosti 1, ukončovací tag je ale pro hlavičku velikosti 2

Normální text s překríženými tagy B a FONT
Normální text s neukončeným boldem

Obrázek bez povinného parametru ALT: